Beter Benutten
Wie wij zijn   Wat wij doen   Over Beter Benutten    Contact  
Home


• Heeft uw Beter Benutten-regio behoefte aan advies op maat?
• Bent u op zoek naar ervaren professionals die u tijdelijk kunnen ondersteunen bij uw Beter Benutten-maatregelen en –projecten?
• Wilt u uw Beter Benutten-vraagstuk vanuit verschillende disciplines en expertises benaderen?

Dan bent u bij het Adviesteam Beter Benutten aan het juiste adres!
Wie wij zijn

Ervaring telt!

Het Adviesteam Beter Benutten is een samenwerkingsverband van – veelal zelfstandige – professionals met ruime ervaring met het programma Beter Benutten. Onze professionals zijn gewend te werken voor verschillende type opdrachtgevers zoals, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Samen vertegenwoordigen wij alle expertises die belangrijk zijn voor het programma: van marketing & communicatie tot verkeersmanagement en van gedragspsychologie tot werkgeversaanpak.

Het team bestaat uit de volgende leden en expertises:

  Djaminah Clarkson Communicatie Djaminah Clarkson
 
  Leon Crommentuijn Reizigerspanels, enquêtes, segment-reisstijlen Leon Crommentuijn
 
  Christiaan Deters Innovatieve aanbestedingen Christiaan Deters
 
         Johan Janse    Burgerparticipatie, duurzame mobiliteit, zelfrijdende voertuigen Johan Janse   
 
  Bart de Haan Communicatiestrategie, reizigersaanpak Marc de Haan      
 
  Marc de Haan            Gedragspsychologie en mobiliteit Marc de Haan      
 
  Etienne Kreutzer Gedragbeïnvloeding, gamification  Etienne Kreutzer
 
    Ruben Loendersloot Verkeersmanagement, parkeren en ITS Fiets Ruben Loendersloot
 
    Rob Ogink Evaluaties, spitsmijden, fiets en openbaar vervoer Rob Ogink
 
    Roger Theunissen Werkgeversaanpak, parkeren en alternatief vervoer Rob Ogink
 
    Bas Witte Werkgeversaanpak, marketing Bas Witte
 
    Alex van der Woerd Bouwlogistiek, stedelijke bereikbaarheid, evenementen Alex van der WoerdWat wij doen

Wij gaan graag de uitdaging aan!

Onze professionals weten als geen ander dat de aanpak van Beter Benutten maatwerk vereist; van planvorming tot uitvoering en evaluatie. Het Adviesteam Beter Benutten biedt op alle aspecten van het Beter Benutten-programma ondersteuning op maat aan de samenwerkende partijen in de regio’s. Dit uiteraard op een manier die aansluit bij uw vraag. Dat kan detachering van één van onze experts zijn, maar ook een multidisciplinair advies of de uitvoering van een project.

Het Adviesteam Beter Benutten:

  1. heeft de kennis en ervaring voor het behalen van een optimaal en duurzaam resultaat;
  2. biedt flexibiliteit, diversiteit en díe inzet die past bij uw vraag;
  3. staat samen met een groot netwerk garant voor het juiste advies.

Kortom: met onze professionals zorgt u ervoor dat de reizigers in uw regio daadwerkelijk hun reisgedrag aanpassen!


Over Beter Benutten

Beter Benutten: de uitdaging

In Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. In het vervolgprogramma Beter Benutten wordt vooral de nadruk gelegd op maatregelen die de reiziger in staat stellen op een slimme manier snel op de bestemming te komen.

Door een gezamenlijke investering van  600 miljoen euro in de periode 2014-2017 willen de partijen 10% reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in de drukste gebieden realiseren. De partijen richten zich samen op de ontwikkeling van multimodale reisinformatiediensten en inzet van in-car technologie. Daarnaast slaan de regio’s de handen ineen op een aantal belangrijke thema’s: fiets, logistiek, parkeerbeleid, evenementen, werkgeversaanpak, onderwijs en spitsmijden. Beter Benutten vraagt om het veranderen van gewoonten en patronen. De reiziger wordt  een ruimere keuze en meer alternatieven geboden om de spits te mijden.

Contact

E-mail team@adviesbb.nl     Telefoon 06-12975755      Adres Ceintuurbaan 1, 7413 DA Deventer      Linkedin @AdviesteamBB     Twitter @AdviesteamBB

Home Back to the top Back to the top Back to the top